For English: see hereunder

Version française: voir ci-dessous 

Over ons

IVy Consultants is een zelfstandig communicatieadviesbureau actief op het vlak van crisiscommunicatie, interne en externe communicatie en mediarelaties. We werken zowel voor kleine als grote bedrijven en organisaties actief in een groot aantal sectoren en met een verscheidenheid aan uitdagingen, noden en contexten. Met de ervaring die de oprichter, Ingrid Vertongen, sinds 1981 als communicatieadviseur heeft opgebouwd, bieden wij onze klanten professioneel advies en ondersteuning waarbij het succes van de klant centraal staat.  

De drijfveer van IVy Consultants is vanzelfsprekend de passie voor het vak, maar het leveren van toegevoegde waarde en kwalitatieve dienstverlening is ons ultieme doel. Hierbij houden we steeds de doelstellingen van onze klanten voor ogen, maar onze kritische ingesteldheid geeft net dat tikkeltje meer!

Wij werken als communicatieadviseur zowel op projectbasis als binnen een langere termijn context. Heeft u (tijdelijk) nood aan extra ondersteuning voor uw communicatiedepartement? Heeft u als bureau een opdracht die u omwille van (tijdelijk) personeelstekort of gebrek aan ervaring niet kan aannemen? IVy Consultants kan dan ook onmiddellijk worden ingezet op interimbasis. We kunnen echter ook op een continue manier advies en steun leveren voor uitdagingen op langere termijn.

Partners

Voor specifieke kennis en vaardigheden in aanverwante disciplines, werkt IVy Consultants samen met ervaren specialisten. Het gaat om gedreven freelancers, bedrijven of agentschappen die perfect passen bij de klant, de sector en de specifieke vraag of opdracht. Op die manier leveren we steeds de beste oplossing op het vlak van bv. public affairs, online communicatie, conceptontwikkeling, grafisch design, eventorganisatie, audiovisuele communicatie, enz.

About us

IVy Consultants is an independent communication consultancy active in crisis communications, internal & external communications and media relations. We work both for small and large businesses and organisations originating from a large number of sectors and faced with a variety of challenges, needs and contexts. Based on the experience founder Ingrid Vertongen acquired as a communication consultant since 1981, we offer our clients professional advice and support in which the client's success is key.   

IVy Consultants' motivation is its passion for the profession, but offering added value and a qualitative service is our ultimate goal. In this we always keep our clients' objectives in mind, but our critical mind offers just that little extra! 

As a communication consultant, we work both on project basis and in longer term contexts. Do you have a sudden (temporary) need for additional support in your communications department? Do you as an agency have a project which you cannot take up because of (temporary) shortage of personnel or experience? IVy Consultants can be called in and be immediately operational for a specific project or period of time. However, we can also support you on a continuous basis for longer term communication challenges.

Partners

For specific expertise or skills in related disciplines, IVy Consultants collaborates with experienced specialists. Passionate freelancers, companies or agencies which fit perfectly with the client, the sector and the specific question, task or project. In doing so we always offer the best solution in terms of public affairs, online communications, concept development, graphic design, events, audio-visual communication, etc.


Qui sommes-nous? 

IVy Consultants est un bureau conseil en communication, actif dans le domaine de la communication de crise, de la communication interne et externe et des relations médias. Nous travaillons aussi bien pour des petites que des grandes entreprises et organisations issues de secteurs divers et ayant une panoplie de challenges, besoins et contextes. Avec l'expérience que la fondatrice, Ingrid Vertongen, a acquis depuis 1981 comme conseiller en communications, nous offrons à nos clients, du conseil professionnel et du support dans lesquels le succès des clients est clé.   

La motivation d'IVy Consultants est évidemment la passion pour le métier, mais offrir la valeur ajoutée et un service irréprochable est notre but final. Les objectifs de nos clients nous dirigent mais notre attitude critique représente un petit surplus!

Nous travaillons sur base de projet ou nous nous engageons à plus long terme. Avez-vous besoin (temporairement) de support additionnel dans votre département de communication? Avez-vous en tant qu'agence un projet que vous ne pouvez pas accepter dû à un manque de personnel ou d'expertise? N'hésitez pas à faire appel à IVy Consultants pour un projet spécifique ou une collaboration intérimaire. Nous pouvons également vous supporter pour dans vos challenges en termes de communication à plus long terme.

Nos partenaires

Pour des connaissances spécifiques et des talents dans des disciplines apparentées, IVy Consultants collabore avec des spécialistes expérimentés. Il s'agit de freelancers, sociétés ou agences qui s'alignent parfaitement avec le client, le secteur et la question spécifique. Nous sommes donc en mesure d'offrir la meilleure solution au niveau des affaires publiques, la communication en ligne, le développement de concepts, le design graphique, l'organisation d'évènements, la communication audio-visuelle etc. 
 

 

 

 
 
  Site Map